Školení rozhodčích

02.03.2012 16:24

Platí především pro oddíly, které se nově přihlásily do souteže a pro ty, kterým
propadla platnost (týká se většiny průkazů).

Každé mužstvo potřebuje minimálně jednoho rozhodčího. Je proto třeba
vyslat své kandidáty na školení. Na průkazkách bude vylepena fotka (velikost jako na občanský
průkaz). Tak si ji nezapomeňte vzít. Bez fotky nebude průkazka vydána!!!
Školení proběhne v termínu: sobota 3. a 10.března 2012 od 16 hod. Ukončení
prezentace v 15.45!

„Modrý salónek“- za Sokolovnou v Boskovicích (vchod ze dvora). Poplatek za vydání nové
prukazky je 50,- Kč.